Kim jesteśmy

Fundacja "Przyjaciół Pałacu Bruhla" powstała w styczniu 2009 roku z inicjatywy Fundatora Wiktora Korczaka, miłośnika historii i kultury.

Celem Fundacji jest uwrażliwienia osób prywatnych, firm i instytucji na problemy ratowania i ochrony zabytków, promowania kultury w świecie, poszukiwania optymalnych programów w zakresie ochrony zabytków i pomników przyrody, a także aktywizowania społeczeństwa do działań na rzecz opieki nad zabytkami. Prowadzi działania na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego.

Każdy ocalony fragment muru wzbogaca nasze dziedzictwo narodowe.
To część naszej przepustki do zjednoczonej Europy.
Fundacja pokazuje ludziom jak ważną rzeczą jest ochrona naszej kultury.
Bez naszej pomocy wszystko popadnie w ruinę i zniszczeje.

Dodatkową działalnością fundacji jest :

  • wspieranie dzieci i młodzieży będącej w trudnej sytuacji życiowej, podejmowanie działań służących ich wszechstronnemu rozwojowi,
  • wspieranie młodzieży w dostosowaniu do nowych warunków pracy i życia , by uzdolnione dzieci miały szansę rozwijać swe talenty, zdobywać wiedzę i umiejętności
  • integracja  europejska, rozwijanie kontaktów i współpraca między społeczeństwami.
  • pomoc osobom niepełnosprawnym


Jeśli chcesz i możesz nam pomóc prosimy o dokonanie wpłaty :

Bank Millenium 92 1160 2202 0000 0001 3065 7178
Fundacja „Przyjaciół Pałacu Bruhla”
KRS 000021086
ul. Spichrzowa 4/2
66-400 Gorzów wielkopolski
tel. 95 720 30 40